Tirio Kimya Sanayi ve Ticaret Ltd.Şti. Anasayfa Site Haritası

İkmal Noktaları

Genel olarak “Korozyon”, metalik malzemelerin katı, sıvı ve gazlar tarafından aşındırılması ile özelliklerini kaybetmesi ve kullanılmaz hale gelmesi olarak tanımlanabilir.

Endüstride kullanılan metallerin çoğu sulu ortamlarda doğal zeminlerde ve buna benzer şartlarda kararlı değillerdir. Metallerin hemen hepsi (saf olarak bulunan altın ve platin hariç) doğada oksit, sülfat ve karbonat bileşikleri halinde bulunurlar. İnsan gücü yanında önemli miktarda hammadde ve enerji tüketilerek saf hale getirilirken enerji kapasiteleri artar ve etropileri   (düzensizlikleri) azalır fakat saf hale getirilmiş metaller “Termodinamik Yasalar” a uyarak doğada bulundukları daha kararlı bileşiklerine dönme eğilimi gösterirler.

Böylece metaller korozyon sonucu doğada bulundukları kararlı oksit, sülfat gibi minerallere dönüşürler. Endüstride malzeme olarak çokça kullanılan demirin; korozyonu sonucu oluşan pasın kimyasal analizi, demir oksitten oluştuğunu göstermiştir.

Paslanmış metal elemanların temizlenmesi ve tekrar korunması amacına yönelik olarak özel formüle edilmiş çok maksatlı yağdır.

Wax bazlı ,çok viskoz pas önleyici bir üründür.Yüzey üzerinde çok güçlü su dirençli bir tabaka bırakır.Uygulama yapmadan önce yüzeyin temizlenmesine gerek yoktur.Daha kolay uygulama için ,solvent ile sulandırılması tavsiye edilir.Açık ortamda 3 yıla kadar ,kapalı ambalajda ise ömür boyu koruma sağlar.