Tirio Kimya Sanayi ve Ticaret Ltd.Şti. Anasayfa Site Haritası

UNITEDCHEM-HCF

SU BAZLI HİDROKARBON TEMİZLEYİCİ

Köpüğü kontrollü, su bazlı, hidrokarbon giderici ve tank temizleyicidir.

KULLANIM ALANI

Kargo tanklarında hidrokarbon birikintilerini temizlemek maksatlı kullanılan biodegradable özellikte üründür. Ayrıca tank ve ambarlarda vegoil, animal oil ve hafif kargo kirliliklerinin temizliğinde de kullanılır. Her türlü metal yüzeyde ve kaplamada kullanıma uygundur ( alüminyum, çinko silikat kaplı tanklar ) ve korozif etki göstermez.

KULLANIM ŞEKLİ;Hidrokarbon giderilmesi ve tank temizleme işlemleri için UNITEDCHEM-HCF’ nin kullanım şekilleri değişkenlik gösterir.

Seyreltme oranı temizlenecek yüzeyin kirlilik oranına bağlı olarak değişiklik gösterir. Hidrokarbonların giderilmesi işleminde temizliğe başlamadan önce 50°C sıcak su ile ön yıkama yapılmalıdır. Katı veya yarı katı yağların temizliğinde sıcak su ile ön yıkama yapılmamalıdır ( sabunlaşma reaksiyonu oluşmaması için soğuk su ile ön yıkama yapılmalıdır ). Ayrıca yük boşaltıldıktan sonra en kısa sürede temizliğe başlanması tavsiye edilir. UNITEDCHEM-HCF kullanmadan önce tanklar kurutulmalıdır.

PÜSKÜRTME METODU (HİDROKARBON GİDERME)

Ön yıkama işlemi sonrasında UNITEDCHEM-HCF' nin %10' luk solüsyonu hazırlanarak tank yüzeylerine püskürtme ile  uygulanır ve 45 dk.

UNITEDCHEM-HCF' nin etki etmesi beklenir. Reaksiyon sonucunda durulama işlemi sıcak distile su ile yapılır ve böylece mevcut hidrokarbon giderilmiş olur. Tanklarda Wall Wash test sonucunda klörür çıkmaması için distile su kullanılmalıdır.

SİRKÜLASYON METODU

(BİTKİSEL, HAYVANSAL VE MİNERAL YAĞ TEMİZLİĞİ)

Otomatik pompa odasına en yakın olan tankta %5' lik UNITEDCHEM-HCF solüsyonu hazırlanır. Solüsyon hazırlanırken otomatik yıkama pompasının çalışması için yeterli solüsyon miktarı ve tanklar arasındaki boru hatları da hesaba katılmalıdır. Solüsyon 50°C’ ye ısıtılırsa daha hızlı netice alınacaktır. Hazırlanan solüsyon tanklarda 2-4 saat sirküle ettirilir. Tanklardaki kirlilik miktarına bağlı olarak hazırlanmış solüsyon ile maksimum 3 tankta temizlik yapılabilir. Diğer tanklar için yeni solüsyon hazırlanmalıdır. Temizlik sonrası tanklarda 40-60°C sıcak su ile durulama yapılmalıdır.

ENJEKSİYON METODU

%5 oranında hazırlanan kimyasal solüsyon doğrudan enjekte yöntemi ile tank içerisindeki butterworth’ lere aktarılır. Su sıcaklığı 50-60°C olmalıdır. 2-3 saat süre ile yıkama işlemi devam ettirilmeli ve temizlik sonrası tatlı su ile durulama yapılmalıdır.

Yukarıda belirtilen ibareler standart yıkama prosedürleri olup, tank, ambarların fiziki durumu ve yük cinsine bağlı olarak değişkenlik gösterir.