Tirio Kimya Sanayi ve Ticaret Ltd.Şti. Anasayfa Site Haritası

UNITEDCHEM-TANK

SOLVENT BAZLI TANK  TEMİZLEYİCİ

Düşük toksiditede aromatik solventlerin karışımı olan tank temizleyici ve yağ çözücüdür.

KULLANIM ALANI

Ham petrol, kurum, asfalt, karbon birikintileri, fuel oil, baz yağı, petrol türevleri, katran, rafine mineral yağ ve yakıt temizliklerinde kullanılır. Ayrıca inert gaz temizliğinde kullanıma uygundur. Epoksi ve hassas metaller dahil bir çok yüzeyde güvenle kullanılabilir.

KULLANIM ŞEKLİ

Seyreltme oranı birikinti miktarına hazırlanan solüsyonun sıcaklığına ve temizlenecek tank sayısına bağlı olarak değişkenlik gösterecektir. Temizlik öncesinde 600C sıcak su ile ön yıkama yapılması tavsiye edilir.

SİRKÜLASYON METODU

Boş bir slop tankın içerisinde ya da pompa dairesinin hemen yakınındaki bir tankın içerisinde temizlik solüsyonunu hazırlayınız. Temizlik solüsyonu %4-6 oranında UNITEDCHEM-TANK ile hazırlanır. Sonrasında ısıtıcı ve tank yıkama sistemi yardımıyla solüsyon tanklarda sirküle ettirilir. Kimyasal solüsyon, süzdürme devresi borusuyla tanktan slop tankına geri döner.

Kimyasal solüsyonun hazırlandığı tank ve tank yıkama pompası arasına geçici bir bağlantı yapmadan tank yıkama ısıtıcısı ( solüsyonun sıcaklığını sabit tutmak için ) aracılığıyla solüsyonu tekrar sirküle etmek genellikle mümkün değildir. Kimyasal solüsyonun sürekli sirkülasyonunda yeterli hacimsel miktarın sağlanabilmesi için slop tank, boru hatları ve pompaların kapasiteleri dikkatlice hesaplanmalıdır. Kimyasal solüsyon miktarının yanında temizlenecek olan tankların durumuna ve boyutlarına bağlı olarak tek bir kimyasal solüsyon ile maksimum 3 tank tam anlamıyla temizlenir. Temizliğin ardından tanklar tatlı suyla ya da deniz suyuyla durulama yapılarak tam netice alınır.

DİREK ENJEKSİYON METODU-TANK YIKAMA MAKİNELERİ İLE

%0,2-0,5 UNITEDCHEM-TANK ( 1 ton suya 3-5 lt kimyasal ilavesi ) su ile seyreltilerek solüsyon hazırlanır. Çözelti otomatik tank temizleme sistemi yardımı ile tank çeperlerine püskürtülür. 3-5 saat süre ile temizleme işlemi devam ettirilir. 50-550C su ile durulama işlemi yapılır. Soğuk su ile kullanıma da uygundur.

NOKTA TEMİZLİK

Tank çeperlerine UNITEDCHEM-TANK konsantre halde püskürtülür, 15-20 dk yüzeydeki kirlilik ile reaksiyona girmesi beklenir. Temas süresi sonunda tank yüzeylerinde yukarıdan başlayarak aşağıya doğru basınçlı makineler yardımı ile durulama yapılır. Durulama suyu sıcaklığı 55-600C de en iyi sonucu verecektir.

ROCK & ROLL METODU

Temizlenecek tank %50 seviyesine kadar deniz suyu ile doldurulur. %0,3-0,5 oranında kimyasal ilave edilir. Ton su başına 3-5 lt kimyasal ürün ile 24-48 saat temizlik işlemi devam ettirilir. Daha sonra tank %75 kapasitesine kadar deniz suyu ile doldurulur, 24 saat süre ile 55-600C’ de temizlik işlemi devam ettirilir. Sonrasında tank boşaltılıp deniz suyu ile doldurulur ve durulama işlemi yapılır. 24 saat süre ile tank preslenir ve tahliye edilir. Durulama işlemi 1-2 defa tekrar ettirilmelidir.

Yukarıda belirtilen ibareler standart yıkama prosedürleri olup, tank, ambarların fiziki durumu ve yük cinsine bağlı olarak değişkenlik gösterir.