Tirio Kimya Sanayi ve Ticaret Ltd.Şti. Anasayfa Site Haritası

UNITEDCHEM-SAFE/PLUS

SU BAZLI KONSANTRE GÜVENLİ KARGO TANK TEMİZLEYİCİ

Kostik içermeyen, güvenli su bazlı konsantre kargo tank temizleyicidir.

KULLANIM ALANLARI

Kargo veya depolama tanklarında hayvansal ve bitkisel yağlar, mineral yağlar, balık yağları, kömür, kömür tozu, karbon ve kurum birikintilerinin temizliğinde kullanılır. Ayrıca kargo tanklarında inert gazların bıraktığı is kalıntılarının temizliğinde de kullanılır. Paslanmaz ve epoksi tanklarda kullanıma uygundur. Alüminyum ve çinko alaşımlı tanklarda kullanıma uygun değildir.

KULLANIM ŞEKLİ

Seyreltme oranı temizlenecek yüzeyin kirlilik oranına bağlı olarak değişiklik gösterir. Bitkisel ve hayvansal yağların temizliğinde yük boşaltıldıktan sonra en kısa sürede temizliğe başlanması tavsiye edilir. Özellikle katı bitkisel ve hayvansal yağların temizliğinde sıcak su ile ön yıkama yapılmamalıdır ( sabunlaşma reaksiyonu oluşmaması için soğuk su ile ön yıkama yapılmalıdır ).

Hidrojenlenmiş yağlar için sıcak su ile ön yıkama yapılmalıdır.

Temizlik solüsyonunun hazırlanmasında deniz suyu kullanılırsa kimyasalın köpük özelliği düşebilir. Temizlik sonrasında durulama aşamasında deniz suyu kullanılır ise korozyon riski oluşturabilir ve durulama işlemi için deniz suyu yerine tatlı su ile yapılması tavsiye edilir.

NOT : Kömür ve kömür tozu temizliğinde evvela büyük parçalar mekanik olarak alınır. Posta ve bayrak araları, gladora altları ve üstleri fırça vasıtası ile paralanarak tutunmuş kirliliklerden arındırılır.

SİRKÜLASYON METODU

UNITEDCHEM-SAFE/PLUS, %1-3 oranında su ile seyreltilerek solüsyon hazırlanır. Solüsyonu 50-55 0C' ye ısıtılma imkanı mevcut ise daha iyi temizlik neticesi alınacaktır. Solüsyon kirlilik durumuna bağlı olarak 2-3 saat sirküle ettirilir. Solüsyon etkisini yitirene kadar (2-3 tank) diğer tanklarda da kullanılabilir. Tankları temizlik yapılan solüsyona yakın bir sıcaklıkta su ile durulayın.

NOT : Yoğun kirlerde madeni, mineral yağlar için tank çeperlerini 55-60 0C su ile bitkisel ve palmoil temizliklerinde sabunlaşma reaksiyonunu önlemek için soğuk su ile ön yıkama yapılmalıdır.

ENJEKSİYON METODU ;

%1-2 oranında hazırlanan kimyasal solüsyon doğrudan enjekte yöntemi ile tank içerisine sevk edilir. Su sıcaklığı 50-55 0C ısıtılma imkanı mevcut ise daha iyi netice alınacaktır. Temizlik süresi 1 tank için 2-3 saattir. Temizlik sonrasında tatlı su ile durulama işlemi yapılmalıdır.

SPOT NOKTA TEMİZLİK METODU ;

1/3-1/4 oranında su ile seyreltilerek kimyasal solüsyon yıkama makinesi haznesine hazırlanır. Yıkama makinesi pompa, ekipman ve aparatlarına zarar vermez. Solüsyon 55-60 0C ısıtılıp yüzeye enjekte edilebilirse daha etkin netice alınacaktır. Soğuk su ile kullanıma da uygundur.10 dk. kadar yüzeyde reaksiyona girmesi beklenir, ardından solüsyon sıcaklığına yakın sıcaklıkta bol su yardımı ile temizlenir.

Yukarıda belirtilen ibareler standart yıkama prosedürleri olup, tank, ambarların fiziki durumu ve yük cinsine bağlı olarak değişkenlik gösterir.